Informatie

De DOT 7/8 is een screeningsinstrument dat zeer betrouwbaar de kans schat op taalachterstand en dyslexie bij leerlingen in de groepen 7 en 8 in het Basisonderwijs. Hij is zowel klassikaal als individueel af te nemen via internet. De afname duurt ca. 45 minuten en de uitslag volgt onmiddellijk als individueel rapport.

De Dyslexie Opsporing Test voor groep 7 en 8 (DOT78) is vernieuwd.
Een goede test (in 90% van de gevallen een goed voorspelling), gemakkelijk in gebruik, een leuke taalles voor de leerlingen, via internet met automatische correctie en direct een overzichtelijke uitslag. Er zijn vier onafhankelijke voorspellingen van de kans op dyslexie. Die vier voorspellingen zijn nodig omdat dyslexie een ingewikkeld probleem is met allerlei individuele varianten. Voor die variatie zijn meerdere voorspellingen nodig. Een uniek kenmerk van de DOT.

Automatisch nagekeken met nakijkprotocol
Vier jaar geleden is de schriftelijke DOT78 uit de handel genomen vanwege de ingewikkelde verwerking van de scores. Zelfs getrainde correctoren van de tien taallessen vergisten zich en lieten fouten onopgemerkt. Nu is het nakijken geautomatiseerd en resultaten van het nakijkprotocol beschikbaar.

Leerlingen werken zelfstandig aan de subtestjes, per deel wel doorwerken
De leerlingen kunnen zelfstandig aan de computer de test maken. De test duurt een uur. De leerling kan enkele deeltests doen en de afname later vervolgen. Omdat de test een tijdregistratie heeft is het van belang dat de leerling(e) doorwerkt tot een subtest af is. Daarna kan een pauze genomen worden.

Bij voorkeur de hele klas de taalles laten doen
Het is de bedoeling alle leerlingen van de klas de test af te nemen. Leerkrachten blijken niet altijd de dyslectische kinderen te kunnen opsporen. Met name slimme dyslectische leerlingen kunnen gemakkelijk aan de aandacht van de leerkracht ontsnappen. De slimme dyslectische leerlingen moeten in groep 7 en 8 al extra taal oefenen. Zij kunnen problemen krijgen bij het leren van vreemde talen op de middelbare school. Op dat moment is een achterstand niet gemakkelijk in te halen. Als de hele klas wordt getest is de prijs lager.

Elf afwisselende onderdelen in gemiddeld een uur
De DOT78 bestaat uit tien taallesjes speciaal ontwikkeld voor het opsporen van dyslectisch leerlingen van groep 7 en 8. Het zijn de volgende onderdelen.
1. Dictee
2. Meelezen en fouten aanklikken
3. Onzinwoorden goed of fout
4. Letters invullen
5. Fouten aanklikken in zinnen
6. Zinnen overtikken
7. Wat weet je nog van de zinnen?
8. Moeilijke woorden opschrijven
9. Woorden verkleinen
10. Fouten aanklikken in een verhaal
11. Enkele antwoorden op vragen voor de leerling, de ouders en de juf of meester.
De leerlingen vinden de taallesjes meestal leuk.

Automatisch rapport direct na het elfde onderdeel.
Als de leerling de vragen heeft beantwoord en de leerkacht zijn/haar oordeel heeft gegeven, is het rapport beschikbaar op één bladzijde (zie het voorbeeld op de website van de uitgever). Van de 10 onderdelen worden het aantal fouten en de normgegevens vermeld (stanines). Bij stanine 8 of 9 heeft de leerling een taalachterstand. Er zijn vier voorspellingen van de kans op dyslexie. Als de gemiddelde kans op dyslexie hoger is dan 70%, dan is de leerling waarschijnlijk dyslectisch. Er is dan bevestiging nodig van een diagnostische test. B.v. de 3DM van L. Blomert en van A. Vaessen (3DM Dyslexie: Cognitieve analyse van lezen en spellen, 2008).

Prijzen en introductieprijzen
De prijzen zijn als volgt: 4 euro per leerling in klasverband en voor individuele leerlingen. 
Adres: www.dot78.nl