Dyslexie Opsporingstest 7/8 (DOT 7/8)

Taalachterstand en Dyslexie

Zeer betrouwbaar - Onmiddellijke uitslag

Auteur: H.C.M. Vorst, Universiteit van Amsterdam

De DOT 7/8 is een screeningsinstrument dat zeer betrouwbaar de kans schat op taalachterstand en dyslexie bij leerlingen in de groepen 7 en 8 in het Basisonderwijs. Hij is zowel klassikaal als individueel af te nemen via internet. De afname duurt ca. 45 minuten en de uitslag volgt onmiddellijk als individueel rapport. Bekijk hier een voorbeeldrapport.

Kosten

€5 (ex BTW) per leerling, individueel
€3 (ex BTW) per leerling, klassikaal

Introductieprijs €2 per leerling, individueel of klassikaal.

Wij adviseren de DOT 7/8 klassikaal af te nemen, bij alle leerlingen,
omdat is gebleken dat de DOT 7/8 ook leerlingen als dyslectisch aanwijst
bij wie de ouders en/of leerkrachten hooguit taalachterstand vermoedden.
Dit voorbeeld is hiervan een goede illustratie.

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot VorstMulder:

Mail info@vorstmulder.nl
Tel 0641 004 571